Debiterings- och andelslängd

Utdrag ur Debiteringslängd Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2023-07-25

 

Verksamhetsår: 2023-2024
Tidpunkt för betalning: 2023-10-27


Betalning från Sverige skall ske till bankgiro 623-6053
Betalning från utlandet skall ske till konto  
IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465
BIC SWEDSESS

Den kompletta debiteringslängden (med namn) finns hos ordföranden och sekreteraren.

Fastighet Andelstal Belopp (kr)
Tanum Kämperöd 1:14 9 505
Tanum Kämperöd 1:37 9 505
Tanum Kämperöd 1:49 9 505
Tanum Kämperöd 1:50 9 505
Tanum Kämperöd 1:78 9 505
Tanum Kämperöd 1:169 2 113
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44 2465
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32 1793
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19 1065
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20 1121
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5 281
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1 57
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19 1065
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12 673
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39 2185
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31 1737
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31 1737
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31 1737
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31 1737
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17 953
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31 1737
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17 953
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5 281
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5 281
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15 841
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17 953
Tanum Vik 1:17 9 505
Tanum Vik 1:18 15 841
Tanum Vik 1:96 9 505
Tanum Vik 1:97 9 505
Tanum Vik 1:104 111 6217
Tanum Vik 1:105 5 281
Tanum Vik 1:106 9 505
Tanum Vik 1:107 9 505
Tanum Vik 1:108 9 505
Tanum Vik 1:109 15 841
Tanum Vik 1:110 9 505
Tanum Vik 1:111 9 505
Tanum Vik 1:112 9 505
Tanum Vik 1:113 9 505
Tanum Vik 1:114 9 505
Tanum Vik 1:115 9 505
Tanum Vik 1:116 9 505
Tanum Vik 1:117 9 505
Tanum Vik 1:118 9 505
Tanum Vik 1:119 9 505
Tanum Vik 1:120 5 281
Summa andelar 1376 77139

 

 

Andelslängd (2024-04-10)  

Fastighet Andelstal
Tanum Kämperöd 1:14 9
Tanum Kämperöd 1:37 9
Tanum Kämperöd 1:49 9
Tanum Kämperöd 1:50 9
Tanum Kämperöd 1:78 9
Tanum Kämperöd 1:169 2
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 31
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 31
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17
Tanum Vik 1:17 9
Tanum Vik 1:18 15
Tanum Vik 1:96 9
Tanum Vik 1:97 9
Tanum Vik 1:104 111
Tanum Vik 1:105 5
Tanum Vik 1:106 9
Tanum Vik 1:107 9
Tanum Vik 1:108 9
Tanum Vik 1:109 15
Tanum Vik 1:110 9
Tanum Vik 1:111 9
Tanum Vik 1:112 9
Tanum Vik 1:113 9
Tanum Vik 1:114 9
Tanum Vik 1:115 9
Tanum Vik 1:116 9
Tanum Vik 1:117 9
Tanum Vik 1:118 9
Tanum Vik 1:119 9
Tanum Vik 1:120 5
Summa andelar 1363