Debiterings- och andelslängd

Utdrag ur Debiteringslängd Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2020-07-31

 

Verksamhetsår: 2020-2021
Tidpunkt för betalning: 2020-10-30


Betalning från Sverige skall ske till bankgiro 623-6053
Betalning från utlandet skall ske till konto  
IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465
BIC SWEDSESS

Den kompletta debiteringslängden (med namn) finns hos ordföranden och sekreteraren.

Fastighet Andelstal Belopp (kr)
Tanum Kämperöd 1:14 9 570
Tanum Kämperöd 1:37 9 570
Tanum Kämperöd 1:49 9 570
Tanum Kämperöd 1:50 9 570
Tanum Kämperöd 1:78 9 570
Tanum Kämperöd 1:169 2 127
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44 2787
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32 2027
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19 1204
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20 1267
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5 317
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1 64
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19 1204
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12 760
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39 2470
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31 1964
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31 1964
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31 1964
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31 1964
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31 1964
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17 1077
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17 1077
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 9 570
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17 1077
Tanum Vik 1:17 9 570
Tanum Vik 1:18 15 950
Tanum Vik 1:96 1 64
Tanum Vik 1:97 9 570
Tanum Vik 1:104 111 7030
Tanum Vik 1:105 5 317
Tanum Vik 1:106 9 570
Tanum Vik 1:107 9 570
Tanum Vik 1:108 9 570
Tanum Vik 1:109 15 950
Tanum Vik 1:110 9 570
Tanum Vik 1:111 9 570
Tanum Vik 1:112 9 570
Tanum Vik 1:113 9 570
Tanum Vik 1:114 9 570
Tanum Vik 1:115 9 570
Tanum Vik 1:116 9 570
Tanum Vik 1:117 9 570
Tanum Vik 1:118 9 570
Tanum Vik 1:119 9 570
Tanum Vik 1:120 5 317
Summa andelar 1352 85648

 

Andelslängd (registrerad 2018-11-16)  

Fastighet Andelstal
Tanum Kämperöd 1:14 9
Tanum Kämperöd 1:37 9
Tanum Kämperöd 1:49 9
Tanum Kämperöd 1:50 9
Tanum Kämperöd 1:78 9
Tanum Kämperöd 1:169 2
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 44
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 9
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17
Tanum Vik 1:17 9
Tanum Vik 1:18 15
Tanum Vik 1:96 1
Tanum Vik 1:97 9
Tanum Vik 1:104 111
Tanum Vik 1:105 5
Tanum Vik 1:106 9
Tanum Vik 1:107 9
Tanum Vik 1:108 9
Tanum Vik 1:109 15
Tanum Vik 1:110 9
Tanum Vik 1:111 9
Tanum Vik 1:112 9
Tanum Vik 1:113 9
Tanum Vik 1:114 9
Tanum Vik 1:115 9
Tanum Vik 1:116 9
Tanum Vik 1:117 9
Tanum Vik 1:118 9
Tanum Vik 1:119 9
Tanum Vik 1:120 5
Summa andelar 1352