Vägen som förenar oss börjar här.

 

 

 

 

Välkommen till Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighets hemsida!

 

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet har sin hemvist i det vackra Bohuslän. Närmare bestämt i Kämpersvik, nästan mitt emellan Fjällbacka och Grebbestad. I Kämpersvik med omnejd finns totalt c:a 200 fastigheter, varav ungefär en fjärdedel är året runt-boenden.

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet består i dagsläget av ett 80-tal fastigheter.

Halsviksvägen och Bernhardinas väg, så heter de vägar som samfälligheten har att förvalta för medlemmarnas, tillika fastighetsägarnas och övriga brukares bästa.

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information för samfällighetens medlemmar samt andra intressenter, inom ramen för det uppdrag förenings styrelse har.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 Vad händer just nu? 

 

230801  Protokoll för Årsstämman 2023

 

 

========================================================================================

Inbetalningar

Notera att det är medlemmarnas skyldighet att hålla sig informerade om när och hur avgifter skall betalas (se "Fastighet och Andelslängd"). Styrelsen kommer att sända ut fakturor per e-mail (vanligt brev till några få som inte har e-mail).

Utebliven betalning vid förfallodagen skall enligt stämmobeslut föranleda påminnelseavgift på 200 kronor.

Bankgiro: 623-6053

IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465 | BIC SWEDSESS

 

Postadress till vägsamfälligheten och styrelsen är:

Kämpersvik-Ejgde vägsamfällighet c/o Eva Melin

Kvarnestrand 8, 457 95 Grebbestad

Epost: kevstyr@gmail.com

Bankgiro: 623-6053

IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465 | BIC SWEDSESS

Reg:nr: 717911-0593